Disclaimer

AIRmediadesign zet zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Wij geven hiervoor geen garanties.
 AIRmediadesign kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Al het digitale materiaal op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van AIRmediadesign worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand, of op enige andere manier. Aanvragen voor toestemming dienen te worden gericht aan AIRmediadesign.

De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Websites van derden

De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. AIRmediadesign heeft geen zeggenschap over deze websites. AIRmediadesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

AIRmediadesign aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door aanpassingen uitgevoerd door de klant zelf of door de provider waar de website wordt gehost.

Copyright

AIRmediadesign aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, AIRmediadesign op welke manier dan ook.

Nederlands recht is van toepassing.