Algemene voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op al onze facturen / offertes / overeenkomsten de Nederlandse ICT Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd in 2018 bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 72439246.
Een kopie hiervan kunt u per mail aanvragen.

logo
WordPress-logotype-standard
stagemarkt
versio-logo-

© 2018 AIRmediadesign. All rights reserved.